Catianax

97 tekstów – auto­rem jest Ca­tianax.

Ro­bisz ze mnie nar­ko­mana. Łaknę Twoich uczuć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lipca 2017, 22:17

Po­dob­no o miłość nie po­win­no się żebrać. 

myśl • 7 lipca 2016, 02:29

Cisza to broń za­bijająca radość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lipca 2016, 23:33

Ciem­ność pow­sta­je w głowie, światłość zat­ra­ca się w sercu. 

myśl • 15 czerwca 2016, 21:09

Mo­je życie jest prawdą. Niez­naną, bez szczegółów. Po prostu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 21:24

W swoim życiu chce­my od­na­leźć szczęście. A co jeśli uczu­cie szczęścia jest tyl­ko pozorem? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 kwietnia 2016, 16:09

Każdy jest wyjątko­wy. Wszys­cy są różno­rod­ni. WSZYS­CY czują inaczej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2016, 15:09

Sza­nuję ludzi, jeśli oni sza­nują mnie. Trak­tuję ludzi, tak jak sa­ma chcę być trak­to­wana. Jes­tem człowiekiem, który czu­je, przeżywa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2015, 01:14

Cza­sami zaz­droszczę niektórym te­go co mają, ale ta­ka ko­lej rzeczy - ja zaz­droszczę pier­wsza, by po­tem ktoś in­ny zaz­drościł mi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2015, 00:19

Mówisz, że nie lu­bisz, gdy ktoś narze­ka czy użala się nad sobą. Otwórz oczy i zo­bacz ile ra­zy Ty to robisz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2015, 15:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Catianax

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 lipca 2017, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Robisz ze mnie nar­ko­mana. [...] 

7 lipca 2016, 15:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Podobno o miłość nie [...]

7 lipca 2016, 09:44Irracja sko­men­to­wał tek­st Podobno o miłość nie [...]

7 lipca 2016, 02:44Jacob sko­men­to­wał tek­st Podobno o miłość nie [...]

20 kwietnia 2016, 21:53Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st W swoim życiu chce­my [...]

16 lutego 2016, 19:23wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest wyjątko­wy. Wszys­cy [...]

15 lutego 2016, 20:35tomek43i sko­men­to­wał tek­st Każdy jest wyjątko­wy. Wszys­cy [...]

15 lutego 2016, 20:05JaiTy sko­men­to­wał tek­st Każdy jest wyjątko­wy. Wszys­cy [...]

15 lutego 2016, 15:09Catianax do­dał no­wy tek­st Każdy jest wyjątko­wy. Wszys­cy [...]

15 listopada 2015, 01:28Cris sko­men­to­wał tek­st Szanuję ludzi, jeśli oni [...]